Gudstjeneste

Gudstjeneste

Tre av fire søndager samles vi til gudstjeneste i kirken. Vi feirer en tradisjonell gudstjeneste, men vi er frie i formen og legger vekt på glad salmesang. Vi opplever det som godt å komme sammen for å feire gaven vi har i fellesskap med hverandre og Gud. Det kristne livet leves utenfor kirkens vegger. Slik blir målet med gudstjenesten å finne inspirasjon og glede til en ny uke.

Myldredag

Myldredag

På torsdager møtes vi til myldredag! Her har vi det hyggelig sammen! Vi starter med felles mat kl. 16:30 (25,-), og så går barna til forskjellige aktiviteter. De voksne drikker kaffe og prater. Dette er virkelig en dag for storfamilien vår! Her har vi plass til mange! Et par av torsdagene i semesteret har vi «Åpen torsdag», hvor barna viser frem det de gjør på myldredagene ellers.

Småbarnssang

Småbarnssang

Vi har lang erfaring med småbarnssang. Barna fra 0-3 samles med foreldre til en hyggestund med musikk og bevegelser. Her stimuleres syn, hørsel og motorikk – og de voksnes smilebånd får kjørt seg!

M-kids

M-kids

M-kids er et kor som har rukket å fylle 20 år! Her får barna øve på sanger og danser, og viser frem disse med jevne mellomrom. I koret er det rom for alle barn mellom 4 og 14, og vi tilpasser etter ferdighetsgrad og sanglyst.

Formingsaktiviteter

Formingsaktiviteter

For barna under 10 år inviterer vi til formingsaktiviteter etter sangen. Her kan man lage noe fint man kan ta med hjem. Vi har kreative ledere som vet å finne på alt mulig rart, nyttig og fint!

TenFourteen

TenFourteen

For de mellom 10 og 14 har vi TenFourteen, som er kirkens tweens-tilbud. Vi prater sammen om livet og kirken, om tro og om tvil. Her er målet å ha det moro sammen og å bli bedre kjent med oss selv!

Åpen kirke

Åpen kirke

Nesten hver onsdag er kirkedørene åpne mellom kl. 10 og 14. Man kan komme inn i kirken, sette seg ned og få en rolig stund. Man kan lytte til musikk, få en kopp kaffe, og om man vil, en prat.