img_20220313_101047

Om oss

Metodistkirken i Halden er en menighet for alle. Vi er gamle, unge, høye, lave, tykke og tynne. Her skal du bli møtt, respektert og sett. Kanskje møter du Jesus iblant oss?

Metodistkirken i Haldens visjon: — en kirke for hele livet!

«En kirke for hele livet» betyr at vi vil være en kirke som er relevant for alle generasjoner, en kirke hvor mennesker i ulike livssituasjoner kan føle seg inkludert, og hvor det er rom for å dele sin tros og livshistorie – også når livet er vanskelig.
 

Menighetens verdier:

Varm – vi vil legge vekt på å utvikle og styrke varme relasjoner, ta vel imot nye, ha omsorg for hverandre, og bygge nære vennskap.

Inkluderende- vi vil være en menighet hvor alle mennesker kan kjenne seg hjemme, føle tilhørighet, bli sett og regnet med.

Nær – vi vil være en menighet som legger til rette for møtepunkter hvor mennesker kan komme nær hverandre gjennom å dele tros og livshistorier. Dette kan være i samtalegrupper, rundt bordet på myldredag eller kirkekaffe, eller i gudstjenesten. Vi ønsker også å oppmuntre til og legge til rette for at mennesker kan leve nær Gud i et engasjert trosliv.

Disippelgjørende- vi vil være en menighet som utruster mennesker til å være disipler som kan forandre verden. Vi ønsker å inspirere og utruste mennesker til å engasjere seg i menighet, lokalmiljø og samfunn, og til å dele sin tro i hverdagen.

Varm, inkluderende, nær og disippelgjørende danner ordet VIND. Det skal minne oss på at vi trenger Guds vind – Den hellige Ånd – til å lede og utruste oss i alt vårt arbeid med å leve ut vår visjon og fremme våre verdier.

 

Ønsker du å lese mer om Halden metodistmenighets historie? Da kan du lese mer her.